PULLY TRỢ BƠM

Mô tả: BƠM DẦU NHỚT, CHẤT ĐẶC SỆT, KEO, HỒ....
Giá bán: 5,374,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 THÁNG
Xuất xứ: NTP
Ngày đăng: 17-01-2015

Chi tiết sản phẩm

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang A06CU1-080 3/4HP

5.374.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang A06CU1-020 1HP

6.307.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang A06CU1-025 1HP

6.469.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang A06CU1-035 2HP

8.026.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang A06CU1-040 2HP

9.529.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang A06CU1-050 5HP

11.829.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang phốt Amiang A06CU1-012 (AM) 3/4HP

5.514.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang phốt Amiang A06CU1-020(AM) 1HP

6.475.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang phốt Amiang A06CU1-025 (AM) 1HP

6.653.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang phốt Amiang A06CU1-035 (AM) 2HP

8.273.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang phốt Amiang A06CU1-040 (AM) 2HP

9.890.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang phốt Amiang A06CU1-050 (AM) 5HP

12.286.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang phốt Amiang A06CU1-080 7.5HP

22.197.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Inox phốt Amiang A06CS1-012 3/4HP

11.745.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Inox phốt Amiang A06CS1-020 1HP

14.645.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Inox phốt Amiang A06CS1-025 1HP

15.555.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Inox phốt Amiang A06CS1-035 2HP

17.912.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Inox phốt Amiang A06CS1-040 2HP

27.700.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Inox phốt Amiăng A06CS1-050 5HP

36.973.000

puly tro bomBuly trợ bơm đầu Inox phốt Amiang A06CS1-080 7.5HP

93.216.000