MOTOR ENERTECH

Mô tả: MOTOR ENERTECH - ÚC
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 THÁNG
Xuất xứ: ENERTECH
Ngày đăng: 17-01-2015

Chi tiết sản phẩm

enertech okMOTOR ENERTECH loại mặt bích một tụ điện 1.5 HP

2.996.000

enertech okMOTOR ENERTECH loại mặt bích một tụ điện 2 HP

3.729.000

enertech okMOTOR ENERTECH loại mặt bích một tụ điện 3 HP

4.410.000

enertech okMOTOR ENERTECH loại mặt bích một tụ điện 4 HP

5.747.000

enertech okMOTOR ENERTECH loại chân đế một tụ điện 0.33 HP

1.466.000

enertech okMOTOR ENERTECH loại chân đế một tụ điện 0.5 HP

1.787.000

enertech okMOTOR ENERTECH loại chân đế một tụ điện 0.75 HP

1.954.000

enertech okMOTOR ENERTECH loại chân đế một tụ điện 1 HP

2.520.000

enertech okMOTOR ENERTECH loại chân đế một tụ điện 1.5 HP

2.854.000

enertech okMOTOR ENERTECH loại chân đế một tụ điện 2 HP

3.561.000

enertech okMOTOR ENERTECH loại chân đế một tụ điện 3 HP

4.191.000

enertech okMOTOR ENERTECH loại chân đế một tụ điện 4 HP

5.477.000

enertech okMOTOR ENERTECH loại chân đế một tụ điện 0.24 HP

1.376.000

enertech okMOTOR ENERTECH loại chân đế một tụ điện 0.16 HP

1.260.000

enertech okMOTOR ENERTECH loại chân đế - một tụ điện 0.12 HP

1.170.000