Máy bơm ly tâm hút nước thải

Mô tả: Máy bơm ly tâm hút nước thải
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: CNP
Ngày đăng: 17-01-2015

Chi tiết sản phẩm

so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC15/1.1 1.5HP

5.870.000

so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC15/1.1 1.5HP (1 pha)

6.180.000

so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC15/1.5 2HP

6.330.000

so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC15/1.5 2HP (1 pha)

6.570.000

so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC25/1.5 2HP

6.400.000

so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC25/1.5 2HP (1 pha)

6.640.000

so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC25/2.2 3HP

6.760.000

so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC25/2.2 3HP (1 pha)

7.090.000

so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC25/3.0 4HP

7.950.000

so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO20/1.1 1.5HP

5.780.000

so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO20/1.1 1.5HP (1 pha)

6.100.000

so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO25/1.5 2HP

6.280.000

so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO25/1.5 2HP (1 pha)

6.530.000

so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO32/2.2 3HP

6.700.000

so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO32/2.2 3HP (1 pha)

7.030.000

so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO40/3.0 4HP

7.880.000