BƠM MÀNG KHÍ NÉN YAMADA

Mô tả: BƠM MÀNG KHÍ NÉN YAMADA
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 THÁNG
Xuất xứ: YAMADA
Ngày đăng: 17-01-2015

Chi tiết sản phẩm

ndp5fvtMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-5FVT

Vui lòng gọi

ndp  5fdtMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-5FDT

Vui lòng gọi

ndp5  fstMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-5FST

Vui lòng gọi

ndp 5 fatMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-5FPT

7.700.000

ndp  5fstMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-5FAT

10.758.000

 
 
 
ndp 25poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-25BPT-FL

37.884.000

ndp 25poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-25BPN-FL

31.878.000

ndp 25kynar nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-25BFT

Vui lòng gọi

ndp 25kynar nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-25BFN

Vui lòng gọi

ndp 25metal nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-25BAT

27.269.000

ndp 25metal nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-25BAN

21.725.000

ndp20 poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P20BPT

Vui lòng gọi

ndp20 poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P20BPN

Vui lòng gọi

ndp20 poly pp nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P20BPT-PT

19.481.000

ndp20 poly pp nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P20BPN-PT

17.754.000

ndp20 metal nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P20BAT

28.787.000

ndp20 metal nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P20BAN

17.424.000

ndp20 poly nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-20BPT-FL

Vui lòng gọi

ndp20 poly nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-20BPN-FL

Vui lòng gọi

ndp20 metal nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-20BAT

23.397.000

ndp20 metal nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-20BAN

17.732.000

ndp 15 polynptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-15FPT

15.983.000

ndp 15 polynptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-15FPN

12.233.000

ndp 15 nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-15BAT

16.511.000

ndp 15 nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-15BAN

15.213.000

dp 10pMáy bơm màng khí nén YAMADA DP-10 BPT

7.700.000

dp 10pMáy bơm màng khí nén YAMADA DP-10 BPN

7.700.000

dp 10aMáy bơm màng khí nén YAMADA DP-10 BAT

14.454.000

dp 10aMáy bơm màng khí nén YAMADA DP-10 BAN

13.156.000

 
 
 
ndp 80 poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-80BPT

195.151.000

ndp 80 poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-80BPN

137.181.000

ndp 80 iron nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-80BFT

Vui lòng gọi

ndp 80 iron nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-80BFN

Vui lòng gọi

ndp 80 alum flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-80BAT

93.159.000

ndp 80 alum flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-80BAN

56.793.000

ndp 50 poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-50BPT

70.444.000

ndp 50 poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-50BPN

61.875.000

ndp 50 iron nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-50BFT

Vui lòng gọi

ndp 50 iron nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-50BFN

Vui lòng gọi

ndp 50 alum flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-50BAT

54.967.000

ndp 50 alum flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-50BAN

36.729.000

ndp 40poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-40BPT

50.721.000

ndp 40poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-40BPN

42.163.000

ndp 40iron nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-40BFT

Vui lòng gọi

ndp 40iron nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-40BFN

Vui lòng gọi

ndp 40alum flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-40BAT

44.814.000

ndp 40alum flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-40BAN

30.514.000

ndp 25poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P25BPN-FL

Vui lòng gọi

ndp 25poly flangeMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P25BPN-FL

Vui lòng gọi

ndp 25poly nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P25BPT-PT

25.817.000

ndp 25poly nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P25BPN-PT

18.425.000

ndp 25metal nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P25BAT

Vui lòng gọi

ndp 25metal nptMáy bơm màng khí nén YAMADA NDP-P25BAN

Vui lòng gọi