BƠM DẦU - PHỤ KIỆN PIUSI

Mô tả: BƠM DẦU - PHỤ KIỆN PIUSI
Giá bán: 4,290,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 THÁNG
Xuất xứ: PIUSI
Ngày đăng: 17-01-2015

Chi tiết sản phẩm

panther dc 24 12v okBơm xăng dầu Piusi DrumBi-pump 24V

21.450.000

panther dc 24 12v okBơm xăng dầu Piusi DrumBi-pump 12V

21.450.000

viscotroll 200 2a   k400 okBơm xăng dầu Piusi Model Viscotroll 200/2 AC - K400

27.280.000

viscotroll 70 k33 koBơm xăng dầu Piusi Model Viscotroll 70/K33

24.750.000

drum viscomat 200 2 k400 okBơm xăng dầu Piusi Model Drum Viscomas 200/2 K400

18.480.000

drum viscomat 70 k33 okBơm xăng dầu Piusi 230V Model Viscomas 70 K33

16.500.000

drum panther 56 k33 okBơm xăng dầu Piusi 230V Model Parther 56 K33

12.650.000

drum ex50 230v okBơm xăng dầu Piusi 230V Model Drum EX50 K33

25.300.000

drum ex50 12v dc k33 okBơm xăng dầu Piusi 12V Model Drum EX50 K33

23.650.000

piusi 70 fm okCây bơm dầu Piusi diesel Self Service 70 FM

107.800.000

piusi 70 mc thtBơm dầu Piusi Self Service 70 MC F

82.500.000

self service 70 k44Cây bơm dầu diesel Self Service 70K44

49.500.000

ocio level indicator okThiết bị đo mức bồn dầu Piusi OCIO Level Indicator

11.550.000

piusi k900 okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K900

63.250.000

piusi k700 okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K700 M Ver D

28.600.000

piusi k600 4 okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K600/4

12.320.000

piusi k600 3 1 okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K600/3

9.020.000

k400 okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K400

5.720.000

piusi electronic meter k24 okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K24

10.450.000

piusi k44 flow meter okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K44

5.720.000

flow meter piusi k33Đồng hồ đo dầu Piusi Model K33 Ver.D

4.290.000

flow meter piusi k33Đồng hồ đo dầu Piusi Model K33 Ver.B

4.290.000